admin November 29, 2017
Podjelite sa prijateljima

 

Baš kao i ljudi i biljke se ubrajaju u živa bića. Jeste li i vi nekada razmišljali da li određena biljka zna ili osjeća da se u njenoj blizini nalazi još neka biljka!? 

 

 

 

Kako bi naučnici mogli odgovoriti ljudima na ova, ali i na razna druga pitanja vezana za biljke, oni su napravili nekoliko različitih eksperimenata, te na taj način saznali mnogo toga zanimljivog.

Sigurni smo da ćete nakon ovoga da više pažnje posvetite svojim biljkama!

 

Sve biljke osjećaju

Ova sposobnost je najviše izražena kod rajčice. Kada se kod njih desi neko oštećenje i to na jednom listu, onda one počinju da šalju signale ostalim  listovima, kako hemijske, tako i električne, kako bi ih upozorili da se nalaze u opasnost. Tada one počinju da povećavaju svoju otpornost, osnodno počinju ubrzano proizvoditi hemijske spojeve na svojim listovima i stabljici.

Od tada kada se biljka počne nadalje razvijati, moći ćete primjetiti da će više listati na onoj strani gdje se nije desilo nikakvo oštećenje, dok tamo na onoj strani gdje se desilo oštećenje će prestati da se razvija.

 

 

 

Sve biljke imaju oči!

Za svaku biljku neophodno je da bude obasjana sunčevom svjetlosti, kako bi se mogao vršiti proces fotosinteze sa kojim se ujedno biljka i hrani. Jesu li vam nekada rekli na koji način biljka zna da je obasjana svjetlošću Sunca!?

Poslije mnogo istraživanja , utvrđeno je da ukoliko se na vrhu stabljike neke biljke nalazi neprozirna cjevčica onda one ne bivaju okrenute prema suncu, zbog čega se i ne razvijaju kao ostale biljke.

Comments

comments