admin May 10, 2017
Podjelite sa prijateljima

Grmljevina nekada može da bude jako opasna, pri čemu nastanu velike materijalne štet, ali isto tako može da djeluje na zdravlje, pa čak i do nastanka smrti. Ukoliko želite da se zaštitite i svo navedeno sveli na minimum, onda je neophodno da počnete sa nekim savjetima koje trebate primjenivati kada nastane grmljevina. 

Postoje savjeti kojih se trebate držati kada ste vani, a naravno i kada se nalazite u automobilu, ali i u zatvorenim prostorima.

Oni su veoma jednostavni, a evo koji je vaš zadatak:

Ukoliko ste u nekom zatvorenom prostoru:

– nikada nemojte da u toj situaciji perete posuđe ili da se tuširate
– obavezno zatvorite sve prozore, kao i vrata
– kompjuter, laptop, TV, kućni i mobilni telefon treba biti ugašen
– svaki kontakt sa metalnim stvarima treba da izbjegavate, a naročito česmu, radijatore i tome slično

Ukoliko ste u autu:

– svi prozori moraju biti zatvoreni, a vi se odmahnite od metalnih predmeta
– zaustavite se, ali obratite pažnju da se u blizini ne nalazi elektrovod ili neko drveće
– uvijek ostanite u autu, s tim da poziciona svjetla moraju biti upaljena

 

Comments

comments